Naam:

                                                                                              Description: Description: Beschrijving: Beschrijving: http://cbeantwerpen.classy.be/Iconen/Icoon-printer.jpg

Oefeningen Wiskunde 1 (WD 01)

 

1.    Basisbewerkingen met natuurlijke en kommagetallen

2.    Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

3.    Procent

4.    Relatie tussen breuken- procenten en decimale getallen

5.    Verhoudingen

 

6.    Machten en vierkantswortels

7.    Rekenen met letters

8.    Meten

9.    Meetkunde

10. Tabellen en grafieken

11. Vraagstukken

 

 

 

1. Basisbewerkingen met natuurlijke en kommagetallen

 

Basisbewerkingen met natuurlijke getallen

Oefening

Resultaat

Terminologie van bewerkingen

 

Som van opeenvolgende getallen- klik eerst op: Meer uitleg klik hier.

 

Hoofdrekenen

 

 

Basisbewerkingen met kommagetallen

Oefening

Resultaat

Hoofdrekenen met kommagetallen

 

Kommagetallen vermenigvuldigen met 10 – 100 – 1000

 

Vermenigvuldigen kommagetallen

 

Vermenigvuldigen kommagetallen (2)

 

Vermenigvuldigen met en delen door 10 -100 – 1000

 

Vermenigvuldigen en delen van kommagetallen

 

Delen door 0,1 – 0,01 – 0,001

 

Delen door 10 – 100 en 1000

 

Delen door 10 – 100 en 1000(2)

 

Quotiënt schatten

 

Basisbewerkingen kommagetallen

 

 

Basisbewerkingen kommagetallen (2)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (3)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (4)- klik op openen-kies één van de 4 basisbewerkingen onderaan- bij stoppen klik niet opslaan bij de vraag wijzigingen opslaan.

 

Basisbewerkingen kommagetallen (5) klik op openen-kies één van de oefeningen onderaan- bij stoppen klik niet opslaan bij de vraag wijzigingen opslaan.

 

Basisbewerkingen kommagetallen (6)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (7)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (8)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (9)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (10)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (11)

 

Basisbewerkingen kommagetallen (12)

 

Kommagetallen afronden

 

Kommagetallen afronden (2)- rond af tot op hondersten. Klik op 2 getallen die dan hetzelfde zijn.

 

Kommagetallen afronden (3)- rond af tot op éénheden. Klik op 2 getallen die dan hetzelfde zijn.

 

 

2. Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

 

Deelbaarheid

Oefening

Resultaat

Uitleg deelbaarheid

 

Delers

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (2)

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (3)

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (4)

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (5)

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (6)

 

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (7)

 

 

Grootste gemene deler- kleinste gemeen veelvoud

Oefening

Resultaat

Grootste gemene deler  

 

Veelvouden, kleinste gemeen veelvoud

 

Kleinste gemeen veelvoud

 

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud

 

 

Bewerkingen met breuken

Oefening

Resultaat

Bewerkingen met breuken uitleg en oefeningen

 

Breuken optellen

 

Gemengde breuken optellen

 

Gemengde breuken aftrekken

 

Breuken aftrekken

 

Breuken optellen en aftrekken

 

Breuken optellen en aftrekken (2)

 

Bewerkingen met breuken

 

Bewerkingen met breuken en breuken vereenvoudigen- maak van alle onderwerpen oefeningen, maar niet met negatieve breuken

 

Bewerkingen met breuken en Breuken vereenvoudigen (2) - maak van alle onderwerpen oefeningen, maar niet met negatieve breuken

 

Breuk maal breuk

 

Natuurlijk getal maal ½

 

Breuk maal natuurlijk getal

 

Breuk maal natuurlijk getal (2)

 

 

 

Gemengde breuk maal gemengde breuk

 

Natuurlijk getal delen door breuk

 

Breuk delen door 2

 

Gemengde breuken delen door 2

 

Gemengde breuken delen

 

Gemengde breuken delen (2)

 

Breuken benoemen en vereenvoudigenmaak alle oefeningen – kies met de pijlen

 

Breuken splitsen

 

Breuken vereenvoudigen

 

Breuken vereenvoudigen (2)

 

Breuken vereenvoudigen en vergelijken

 

Gemengde breuken vergelijken Kies ‘fractions’ en dan ‘improper  fractions’ of ‘mixed fractions’

 

Verschillende oefeningen met breuken

 

Rekenen met halven

 

 

Breuken allerlei

Oefening

Resultaat

Terminologie breuken en rekenen met breuken

 

 

3. Procent

 

Oefening

Resultaat

Procent

 

Procent – kies de oefeningen

 

Korting

 

Vraagstukken procent typ je naam en klik op start

 

 

4. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

 

Oefening

Resultaat

Breuken – kommagetallen

 

Breuken – (komma) getallen –probeer alle oefeningen

 

Breuken,procenten en kommagetallen

 

Gelijkwaardigheid breuken, procenten en kommagetallen

 

Procent splitsen

 

 

5. Verhoudingen

 

Oefening

Resultaat

Regel van 3

 

Regel van 3 (2)

 

Regel van 3 (3)

 

Regel van 3 (4)

 

Vraagstukken verhoudingen

 

Vraagstukken ongelijke verdeling

 

Recht en omgekeerd evenredig

 

 

6. Machten en vierkantswortels

 

Oefening

Resultaat

Machten: uitleg en oefenen

 

 

7. Rekenen met letters

 

Oefening

Resultaat

Rekenen met letters

 

Algebra spel

 

 

8. Meten

 

Herhaling lengtematen

Oefening

Resultaat

Lengtematen omzetten

 

 

Oppervlaktematen en inhoudsmaten

Oefening

Resultaat

Eenheden omzetten – kies Area en Volume

 

Het metrieke stelsel

 

Engelse maten

 

 

Oppervlakte – en landmaten

Oefening

Resultaat

Oppervlakte – en landmaten omzetten

 

Oppervlakte – en landmaten omzetten (2)

 

Oppervlaktematen omzetten

 

Oppervlaktematen omzetten (2)

 

Oppervlaktematen rangschikken

 

 

inhoud – en volumematen

Oefening

Resultaat

Inhoudsmaten

 

Inhoudsmaten en volumematen omzetten

 

Inhoudsmaten en volumematen omzetten (2)

 

Inhoudsmaten en volumematen omzetten (3)

 

Inhoudsmaten omzetten

 

Inhoudsmaten omzetten (2)

 

Volumematen omzetten

 

Inhoudsmaten rangschikken

 

 

Oppervlakte- omtrek en inhoud/volume berekenen

Oefening

Resultaat

Formules omtrek – oppervlakte- en inhoudsberekening

 

Formules oppervlakteberekening

 

Omtrek berekenen

 

Oppervlakte  en omtrek berekenen

 

Oppervlakte  en omtrek berekenen (2)

 

Oppervlakte en omtrek berekenen (3)

 

Oppervlakte van en driehoek berekenen-klik op ‘start the task’. Alle afmetingen zijn in cm.

 

Oppervlakte van een parallellogram klik op ‘start the task’. Alle afmetingen zijn in cm.

 

Oppervlakte van een parallellogram (2)

 

Oppervlakte van een ruit

 

Volume berekenen

 

Volume berekenen (2)

 

Volume berekenen (3)

 

 

Inhoudsmaten, lengtematen en gewichten

 

 

Hoeken

Oefening

Resultaat

Hoeken schattenstel de gevraagde hoek in met de schuifknop beneden rechts

 

Oefeningen op hoeken

 

Soorten hoeken

 

 

9. Meetkunde

 

Begrippen

Oefening

Resultaat

Delen van ruimtefiguren

 

                                                          

Eigenschappen van vlakke- en ruimtefiguren

Oefening

Resultaat

Diagonalen

 

Kenmerken van driehoeken

 

Kenmerken van vlakke figuren

 

Kenmerken van vlakke figuren (2)

 

Kenmerken van vierhoeken

 

Kenmerken van ruimtefiguren

 

Ontvouwing ruimtefiguren

 

Ontvouwing ruimtefiguren (2)

 

 

Ruimtefiguren

Oefening

Resultaat

Namen ruimtefiguren

 

Herkennen van ruimtefiguren

 

 

10. Tabellen en grafieken

 

Oefening

Resultaat

Hoe maak je een grafiek? – uitleg klik op T bij hoofdstuk 3 grafieken

 

Grafiek lezen - maak oefeningen bij alle onderwerpen

 

Grafieken en diagrammen- uitleg– uitleg: beantwoord de vragen en klik dan op het vakje bij het cijfer

 

Grafieken en diagrammen- maak de oefeningen van grafieken en diagrammen

 

 

Diagrammen

 

 

11. Vraagstukken

 

Oefening

Resultaat

Getallenlijn – kies wat je extra wil oefenen

 

Herhalingsoefeningen

 

Hoofdrekenen met komma, procent en breuken

 

Inkoopprijs – winst – verlies – verkoopprijs

 

Kies een raadsel

 

Meten op het strand

 

Rekenkruiswoord

 

Vul het juiste antwoord in

 

Vraagstukken

 

Vraagstukken (2)

 

Vraagstukken (3)

 

Vraagstukken (4)

 

Vraagstukken (5)

 

Het gemiddelde

 

Het gemiddelde (2)

 

Schuifpuzzels